Τα Πρωτάκια δημιουργούν στους υπολογιστές… (Σχ. Ετ. 2014-2015)

Οι μαθητές της Α’ τάξης του σχολείου μας χρησιμοποιώντας το λογισμικό ‘KolourPaint’ στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής δημιουργούν τα δικά τους ‘ηλεκτρονικά’ έργα.

Ας τα απολαύσουμε…

 

Leave a Reply