Το σχολείο

Το 12ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας είναι 12/θέσιο και λειτουργεί με το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Συστεγάζεται με το 17ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας σε κτιριακό συγκρότημα στη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη 184.

Leave a Reply