Διαδραστικοί πίνακες στο σχολείο μας

Το σχολείο μας προμηθεύτηκε διαδραστικούς πίνακες οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε όλες τις τάξεις.

 

 

 

Leave a Reply