Διάκριση μαθητών μας σε διαγωνισμό αφίσας για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό

Το Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού προκήρυξε διαγωνισμό αφίσας σχετικά με τη σχολική βία και τον εκφοβισμό. Η αφίσα των μαθητών της Ε’ τάξης, Σπύρου, Κωνσταντίνου και Σπύρου, επιλέχθηκε από την αρμόδια επιτροπή (βλ. έγγραφο επιλογής αφίσας) ως μία από τις τρεις καλύτερες από τα σχολεία της Π.Ε. Πειραιά.

Συγχαρητήρια στους μαθητές!

Η αφίσα που επιλέχθηκε (Σπύρος, Κωνσταντίνος, Σπύρος – Ε’ τάξη)

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙΣΑ ΑΦΙΣΑ - ΒΙΑ

.

Αφίσες άλλων μαθητών

Leave a Reply