Οι χώρες του κόσμου!

Ενδεικτικές εργασίες μαθητών των τάξεων Ε’ και ΣΤ’ στα πλαίσια των θεματικών ενοτήτων “Δημιουργώ και εκφράζομαι με πολυμέσα και παρουσιάσεις” και “Γνωρίζω το Διαδίκτυο” του μαθήματος Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

  • Πόροι που χρησιμοποιήθηκαν: LibreOffice Impress, Google Chrome ή Firefox.
  • Πηγές πληροφοριών: Διαδίκτυο (άρθρα από τη wikipedia και εικόνες από αναζήτηση μέσω της Google).
  • Γνωστικά αντικείμενα: ΤΠΕ, Γεωγραφία

 

Leave a Reply