Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας : “Συναισθήματα” από τους μαθητές της Β΄τάξης και του Τμήματος Ένταξης

Οι μαθητές της Β΄τάξης και του Τμήματος Ένταξης μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους πραγματοποιώντας το Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας “Συναισθήματα”κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2013-2014.Στο τέλος του σχολικού έτους βρίσκουν τρόπο να μας ευαισθητοποιήσουν και τους υπόλοιπους .

Leave a Reply